تو را دوست دارم - گوستاو فلوبر

درخواست حذف این مطلب

هرگز ی مانند من از قلب تو -که تا کوچکترین کنج هایش عاشق بود- لذت نخواهد برد...

تو را دوست دارم آن سان که هرگز ی را دوست نداشته ام و دوست نخواهم داشت. تو یگانه هستی و خواهی ماند، بی هیچ قیاسی با دیگری... تو را با تمام هر آنچه که از قلبم باقی مانده، دوست می دارم. با تکه هایی که از آن نگه داشته ام. فقط می خواهم بیشتر دوستت بدارم تا تو را خوشبخت تر کنم. چون رنج ات داده ام! دور از تو، من زندگی ات هستم. اغلب در گوشم صدای گام هایت را می شنوم. از اینجا نگاهت می کنم... چهره ی زیبا و صادق ات را دوست می دارم، آری دوستت دارم. می خواهم زندگی ات به هر صورت دلپذیر باشد و آکنده از گل ها و شادی ها...

 

"گوستاو فلوبر"

(قسمت هایی از نامه ی گوستاو فلوبر به معشوقه اش لوئیز)


گوستاو فلوبر - gustave flaubert


+ گوستاو فلوبر (به فرانسوی: gustave flaubert) (۱۸۲۱ - ۱۸۸۰) از نویسندگان تأثیرگذار قرن نوزدهم فرانسه بود که  جزو بزرگترین رمان نویسان ادبیات غرب شمرده می شود.